СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Национален дворец на културата

Национален дворец на културата

Номинации и награди

2004

„Coca-in” - Номинации: 1, Награди: 0

2016

„„Четири”” - Номинации: 1, Награди: 0

2017

„Duplicate of „Четири”” - Номинации: 0, Награди: 0