СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Театър „Българска армия“

Театър „Българска армия“

Номинации и награди

1992

„Лисицата и гроздето” - Номинации: 0, Награди: 1

2005

„Продавате ли демони?” - Номинации: 0, Награди: 1

2018

„„След репетицията”” - Номинации: 1, Награди: 0