СТАТИСТИКА / КАТЕГОРИИ / Водеща женска роля

Име Награди Година
Катя Паскалева Аскеер 1991
Татяна Лолова Аскеер 1992
Антония Малинова Номинация 1992
Виолета Бахчеванова Номинация 1992
Катя Паскалева Номинация 1993
Мария Каварджикова Номинация 1993
Цветана Манева Аскеер 1993
Емилия Ованесян Аскеер 1994
Светлана Янчева Номинация 1994
Цанка Цанева Номинация 1994
Румяна Мерджанска Номинация 1995
Мая Новоселска Аскеер 1995
Тони Пашова Номинация 1995
Илка Зафирова Аскеер 1996
Мария Каварджикова Номинация 1996
Албена Георгиева Номинация 1996
Мария Каварджикова Аскеер 1997
Маргарита Пехливанова Номинация 1997
Женският ансамбъл в „Апокриф“ Номинация 1997
Йорданка Стефанова Номинация 1998
Рени Врангова Номинация 1998
Нина Стамова Аскеер 1998
Снежина Петрова Номинация 1999
Бойка Велкова Номинация 1999
Мария Каварджикова Аскеер 1999
Златина Тодева Номинация 2000
Мария Статулова Номинация 2000
Бойка Велкова Аскеер 2000
Йорданка Стефанова Аскеер 2001
Снежина Петрова Номинация 2001
Невена Калудова Номинация 2001
Радена Вълканова Аскеер 2002
Ирини Жамбонас Номинация 2002
Емилия Ованесян Номинация 2002
Бойка Велкова Номинация 2003
Албена Георгиева Номинация 2003
Анета Сотирова Аскеер 2003
Мария Статулова Номинация 2004
Касиел Ноа Ашер Номинация 2004
Йорданка Стефанова Аскеер 2004
Светлана Янчева Номинация 2005
Рени Врангова Номинация 2005
Бойка Велкова Аскеер 2005
Актрисите Номинация 2006
Снежина Петрова Номинация 2006
Силвия Лулчева Аскеер 2006
Параскева Джукелова Номинация 2007
Светлана Янчева Аскеер 2007
Йорданка Стефанова Номинация 2007
Мария Каварджикова Номинация 2008
Мариана Жикич Аскеер 2008
Жорета Николова Номинация 2008
Снежина Петрова Номинация 2009
Росица Александрова Номинация 2009
Ирмена Чичикова Аскеер 2009
Радена Вълканова Номинация 2010
Виктория Колева Номинация 2010
Ангелина Славова Аскеер 2010
Невена Мандаджиева Аскеер 2011
Ирини Жамбонас Номинация 2011
Бойка Велкова Номинация 2011
Светлана Янчева Номинация 2012
Мая Новоселска Аскеер 2012
Албена Чобанова Номинация 2012
Илка Зафирова Аскеер 2013
Жорета Николова Номинация 2013
Елена Азалова Номинация 2013
Ивана Папазова Номинация 2014
Бойка Велкова Номинация 2014
Александра Василева Аскеер 2014
Снежина Петрова Номинация 2015
Анастасия Лютова Номинация 2015
Илка Зафирова Аскеер 2015
Жорета Николова Аскеер 2016
Вера Стойкова Номинация 2016
Меглена Караламбова Номинация 2016
Меглена Караламбова Аскеер 2017
Александра Василева Номинация 2017
Радена Вълканова Номинация 2017
Теодора Духовникова Номинация 2018
Александра Василева Номинация 2018
Мария Стефанова Аскеер 2018